Weten waar je naar toe wil is één ding

Hoe je dat doel gaat bereiken is een ander ding

Wij noemen dit

Strategie

Het is een plan van aanpak
waarin omschreven wordt via
welke kanalen en met welke middelen de
vooropgestelde doelen bereikt kunnen worden.