Advies voor de vooruit

Advies is een schriftelijke raadgeving die bedoeld is om de werking van je onderneming te verbeteren. De inhoud van zo een advies is steeds inhoudelijk gericht op kernprocessen van de onderneming.

Een advies stelt jou in staat correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor jouw bedrijf.

image

Fundament voor de opbouw

Het advies start steeds vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat je bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties en raadgevingen) en een implementatieplan. (actieplan of stappenplan) Deze adviezen vormen een stevige onderbouw voor de (verdere) opbouw van jouw organisatie.

image image image image

Moh Dat is wat Gaai doet

Gaai stelt communicatieplannen op, maakt marketingplannen, zet marketingstrategiën uit, voert doelgroeponderzoeken uit, gaat doelgroepen bepalen, neemt de concurrentie onder de loep in een concurrentie onderzoek,... En gaat deze ook uitvoeren.

Dit allemaal met het oog op het creëren van meer naambekendheid, het lanceren van een (nieuw) product of dienst,... wat uiteindelijk de kwaliteit van de onderneming gaat verbeteren.

We moeten goed weten waarover en voor wie we vertellen. En ook wat we willen bereiken, hoe we dit willen bereiken en in welke tijdsspanne we dit willen bereiken.

Start Free Trial
image image image