Advies voor de vooruit

Advies is een schriftelijke raadgeving die bedoeld is om de werking van je onderneming te verbeteren. De inhoud van dergelijk advies is steeds inhoudelijk gericht op kernprocessen van de onderneming.

Een advies stelt jou in staat correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor jouw bedrijf.

Fundament voor de opbouw

Het advies start steeds vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat je bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties en raadgevingen) en een implementatieplan. (actieplan of stappenplan) Deze adviezen vormen een stevige onderbouw voor de (verdere) opbouw van jouw organisatie.

Online & offline

Wil je meer leads genereren of de online verkoop opkrikken? 

Dan is een marketingstrategie zeker geen overbodige luxe, want bij zowel online als offline marketing moeten er keuzes gemaakt worden. 

En die keuzes moeten goed onderbouwd zijn. Welke kanalen passen het beste bij jouw bedrijf, waar zit je doelgroep, hoe word je gevonden op de juiste zoekwoorden, Hoe haal je er het meeste uit? 

Wij begeleiden je in de opbouw en uitvoering van een online strategie en laten deze samenvloeien met offline strategie. We maken een plan van aanpak op dat beide velden bespeeld en streeft naar een uitstekend resultaat.

SEO

Google Ads

Google shopping

Content marketing

Email marketing

Marketing automatisatie

Lead campagne

Remarketing

marketing audit

Moh, dat is wat Gaai doet

Gaai stelt communicatieplannen op, maakt marketingplannen, zet marketingstrategiën uit, voert doelgroeponderzoeken uit, gaat doelgroepen bepalen, neemt de concurrentie onder de loep in een concurrentie onderzoek,… En gaat deze ook uitvoeren.

Dit allemaal met het oog op het creëren van meer naambekendheid, het lanceren van een (nieuw) product of dienst,… wat uiteindelijk de kwaliteit van de onderneming gaat verbeteren.

We moeten goed weten waarover en voor wie we vertellen. En ook wat we willen bereiken, hoe we dit willen bereiken en in welke tijdsspanne we dit willen bereiken.

Wil jij ook met Gaai in zee?

Gaai zeggen kost geen geld